Berita Dalam Pandangan Kaum Positivis

Berita Dalam Pandangan Kaum Positivis – Paradigma positivis berpandangan wartawan lebih bersikap pasif, oleh sebab itu berita dipandang sebagai cerminan realitas. Dalam bahasa James Curran, pesan adalah realitas itu sendiri. Sebagai pelapor, wartawan hanya bertugas memberitakan atau mentransfer apa yang Continue reading Berita Dalam Pandangan Kaum Positivis